ตรวจสอบผลการโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส.โอนล็อตใหญ่ วันนี้ 2 มิ.ย. 63

ข่าวเด่นวันนี้

ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตร วันนี้ 2 มิ.ย. 63 อีกกว่า 8 แสนราย ถือเป็นล็อตใหญ่ล็อตสุดท้ายของงวดแรก
หากแล้วเสร็จปลายเดือน อาจโอนงวดที่ 2 ต่อเนื่องได้เลย

ความคืบหน้า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน

ทั้งนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ระบุว่า ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 7.68 ล้านราย
ได้รับเงินไปแล้ว 7.1 ล้านราย ส่วนอีก 5.8 แสนรายนั้น ยังไม่สามารถโอนเงินได้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี 2.แจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง
และอื่นๆ เช่น เสียชีวิต หรือมีชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการ

ตามแผน ธ.ก.ส. ต้องการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค.
ทว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่ออีกกว่า 8 แสนรายมาให้เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้าย
หลังจากนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตก ซึ่งหากสามารถโอนเงินให้กลุ่มนี้ได้ทันภายในวันที่ 1-2 มิ.ย. ในช่วงปลายเดือนก็จะสามารถโอนงวดที่ 2 ได้ต่อเนื่อง

ตรวจสอบผลการโอนเงิน / แจ้งช่องทางโอนเงิน
มาตรการเยียวยาเกษตรกร คลิก

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *