[COLOR=#000000][FONT=Helvetica][/FONT][/COLOR]
November 13, 2019

กล้องโทรทรรศน์วิทยุยักษ์จีน จับสัญญาณปริศนาได้กว่า100 ยังไม่รู้มาจากไหน ข่าว

ข่าวออนไลน์เช้านี้ กล้องโทรทรรศน์วิทยุยักษ์จีน จับสัญญาณปริศนาได้กว่า100 ยังไม่รู้มาจากไหน

เมื่อ 12 ก.ย.62 เว็บไซต์เมโทร รายงาน ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) เปิดเผย กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของจีน หรือคือมีชื่อเรียกว่า ‘ฟาสต์’ ตรวจจับพบ Fast Radio Burst (FRBs) สัญญาณวิทยุปริศนาจากห้วงอวกาศอื่นแล้วกว่า 100 ครั้ง ตั้งแต่ทว่า ส.ค. ที่ผ่านมา โดย สัญญาณวิทยุปริศนาเหล่านี้ มาจากแหล่งเดียวกัน ที่ถูกกำหนดให้อาจเป็น FRB121102

ข่าวแจ้งว่า นักวิทยาศาสตร์จีนยังไม่ทราบว่าแหล่งต้นกำเนิดของสัญญาณวิทยุปริศนาเหล่านี้ มาจากไหน ทว่าแล้วเชื่อว่า มาจากห้วงอวกาศอื่นที่อยู่ห่างจากโลกเราไปไกลถึงประมาณ 3,000 ล้านปีแสง

กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจว

ทีมผู้เชี่ยวชาญของจีนที่สถาบันวิทยาศาสตร์จีน ขณะนี้กำลังทำการวิเคราะห์และตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของสัญญาณวิทยุเหล่านี้ เพื่อพยายามและทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับการระบุว่าสัญญาณวิทยุนี้มาจากที่ไหน โดยขณะนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของจีนเชื่อว่า สัญญาณวิทยุ FRBs ถูกสร้างโดยกระบวนการที่แน่นอนในห้วงอวกาศที่ลึกลับ มากกว่ามาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาว

ทั้งนั้นทั้งนี้ กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 500 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานเมื่อปี 59 ตั้งอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ข่าวเกี่ยวข้อง

จีนลุย..ตามล่าหาเอเลี่ยน! กล้องโทรทรรศน์วิทยุใหญ่สุดในโลก สร้างเสร็จแน่ปีหน้า

เว้บ https://truevalue3.com/ ไม่มีเจตนาก๊อปปีบทความ กล้องโทรทรรศน์วิทยุยักษ์จีน จับสัญญาณปริศนาได้กว่า100 ยังไม่รู้มาจากไหน จากเว็บใดๆ เป็นเพียงสือกลางนำเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์เท่านั้น คอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้

source :thairath.co.th

กล้องโทรทรรศน์วิทยุยักษ์จีน จับสัญญาณปริศนาได้กว่า100 ยังไม่รู้มาจากไหน ข่าว